top of page

Saskāņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (konkrēti MK noteikumi Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”, Autopārvadājumu likumu, Likumu “Par nodokļiem un nodevām”) Grab Solutions SIA, reģistrācijas numurs 44103125349, adrese: Silmaļu iela 18-9A, Salaspils, LV-2021, Latvija, ir datu pārzinis, kurš noteic Smile Taxi lietotnes vadītāju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos lūdzam sazināties ar mums uz info@smiletaxi.lv

1. PERSONAS DATI, KURUS MĒS APSTRĀDĀJAM

2. DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Smile Taxi apstrādā personas datus, lai efektīvi savienotu pasažierus ar vadītājiem, nodrošinot ērtu un ātru pārvietošanos.

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas maršruts tiek izmantoti, lai analizētu pārvietošanās ģeogrāfisko apgabalu un piedāvātu vadītājiem pielāgotus padomus. Ja vēlies saglabāt privātumu attiecībā uz savu atrašanās vietu, tev ir iespēja aizvērt Smile Taxi lietotni vai norādīt, ka šobrīd neesi pieejams tiešsaistē un nepiedāvā transporta pakalpojumus.

Vadītāja apliecība, profesionālās kvalifikācijas informācija un personu apliecinoši dokumenti, kā arī dati par kriminālsodiem un pārkāpumiem tiek izmantoti, lai pārliecinātos par atbilstību normatīvajiem aktiem un noskaidrotu personas piemērotību vadītāja pienākumu veikšanai.

Smile Taxi lietotnē tiek rādīta vadītāja identifikācija, ietverot fotogrāfiju, vārdu, automašīnas numuru un modeli, kā arī telefona numuru un ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šī informācija tiek nodrošināta, lai palīdzētu klientiem viegli identificēt gan vadītāju, gan automašīnu.

3. JURIDISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt vadītāja pienākumu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu. Vadītāja identifikācijas dati un ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir nepieciešami Smile Taxi pakalpojumu izmantošanai.

Personas dati var tikt apstrādāti likumīgo interesēs, izmeklējot un atklājot krāpnieciskus maksājumus.

Dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem tiek apstrādāti, lai nodrošinātu juridisko pienākumu ievērošanu.

Privātuma politika Smile Taxi vadītājiem

Tavi personīgie dati tiks atklāti tikai tiem pasažieriem, kuru izsaukumus Tu esi pieņēmis. Pasažieri varēs redzēt tavu vārdu, automašīnas numuru un modeli, telefona numuru, fotogrāfiju un ģeogrāfisko atrašanās vietu. Turklāt vadītāja personas dati būs redzami arī uz maksājuma rēķinā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un juridiskajiem pienākumiem Smile Taxi var dalīties ar Taviem personas datiem nodokļu iestādēm fiskalizācijas nolūkos.

Noteiktos gadījumos mums ir tiesībs un juridisks pienākums kopīgot informāciju ar ārējiem saņēmējiem, piemēram, kad tas prasa tiesas rīkojums sūdzību izskatīšanas vai izmeklēšanas laikā, vai kad sadarbojamies ar datu aizsardzību uzraugošu iestādi. Turklāt mēs varam sniegt atbildes uz tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem (tostarp nodokļu pārvaldes institūcijām), ja uzskatām, ka tas ir pamatots saskaņā ar attiecīgās jurisdikcijas tiesību aktiem vai veicina sabiedrības intereses, ievērojot starptautiski atzītus standartus. Jebkurā gadījumā mēs rūpīgi pārbaudīsim likumīgo pamatu datu kopīgošanai un dokumentēsim mūsu lēmumu.

Visi ievāktie personas dati pakalpojumu sniegšanas procesā tiek nodoti un uzglabāti Amazon Web Services, Inc. datu centros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Piekļuve šiem datiem ir pieejama tikai pilnvarotiem Grab Solutions SIA darbiniekiem un sadarbības partneriem, un tas notiek tikai ar mērķi risināt jautājumus, kas saistīti ar mūsu pakalpojumu izmantošanu, tostarp strīdiem par transporta pakalpojumiem. Piekļuve datiem tiek kontrolēta un ierobežota, lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un drošību.

5. DROŠĪBA UN PIEKĻUVE

4. SAŅĒMĒJI

Informācija par vadītāju ietver vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru un dzīvesvietas adresi.

 

Attiecībā uz autovadītāja pārvietošanos tiek uzglabāta informācija par faktisko ģeogrāfisko atrašanās vietu un braukšanas maršrutu. Turklāt tiek reģistrēti transportlīdzekļa dati, tostarp reģistrācijas numurs.

Finanšu dati, kas saistīti ar transporta pakalpojumu sniegšanu, netiek uzskatīti par personas datiem, jo tie saistīti ar vadītāja saimniecisko un profesionālo darbību.

 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu tiek saglabāta informācija, kura ir nepieciešama nodokļu pārvaldes iestādēm. Tas ietver nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, PVN maksātāja numuru, dzimšanas vietu, finanšu konta identifikatoru un informāciju par katru dalībvalsti, kurā vadītājs ir rezidents.

6. PASAŽIERU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Tu nedrīksti apstrādāt pasažieru personas datus bez mūsu atļaujas.

Ir stingri aizliegts sazināties ar pasažieriem vai veikt jebkādu darbību, kas saistīta ar personas datu ievākšanu, reģistrēšanu, uzglabāšanu, piekļuvi, lietošanu vai izmantošanu, ja tā nav tieši saistīta ar transporta pakalpojumu izpildi un nav iegūta pasažiera atļauja.

Tev ir pienākums ievērot Pasažieru Privātuma politikā noteiktos nosacījumus un noteikumus attiecībā uz pasažieru personas datu apstrādi. Mēs paturam tiesības bloķēt tavu Smile Taxi vadītāja kontu un prasīt zaudējumu segšanu, ja konstatēsim, ka esi pārkāpis klientu datu apstrādes noteikumus.

7. PIEKĻUVE, LABOŠANA, SAGLABĀŠANA, DZĒŠANA UN DATU PĀRNESAMĪBA

Personas dati, ko Smile Taxi apstrādā un kas tiek ievadīti Smile Taxi lietotnē, ir pieejami skatīšanai un labošanai Smile Taxi Partneru vietnē (Smile Taxi Partner Portal).

Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik aktīvs ir tavs vadītāja konts. Gadījumā, ja tiek slēgts vadītāja konts, šie dati turpinās tikt uzglabāti papildus 5 gadus.

Dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiks saglabāti 7 gadus.

Ja rodas aizdomas par administratīvu vai noziedzīgu nodarījumu, krāpniecisku darbību vai nepatiesas informācijas sniegšanu, šie dati tiks uzglabāti 10 gadus.

Strīdu gadījumā dati tiks uzturēti līdz strīda atrisinājumam vai strīda prasības termiņa beigām.

Atbilde uz pieprasījumiem dzēst vai pārvietot personas datus, kas tiek iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiks sniegta mēneša laikā, nosakot attiecīgo datu dzēšanas vai pārvietošanas izpildes laiku.

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti, izmantojot klientu atbalsta kanālu info@smiletaxi.lv.

Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, nosūtot e-pastu uz info@dvi.gov.lv.

Šie vadītāju privātuma politikas nosacījumi tika pēdējo reizi atjaunināti 21.11.2023.

8. STRĪDU RISINĀŠANA

bottom of page