top of page

Mēs rūpīgi apstrādājam tikai to informāciju, kura ir būtiska, lai sniegtu jums optimālus pakalpojumus mūsu transporta tirgū.

Kontaktinformācija

 • Jūsu vārds, uzvārds vai segvārds kādā vēlaties sevi dēvēt

 • Tālruņa numurs

 • E-pasta adrese

Profila informācija

 • Saglabātās adreses

 • Valodas un saziņas preferences

Maksājuma informācija

 • Iekasētā summa

 • Izmantotā maksājumu karte

Saziņas un sarakstes ieraksti

 • Izmantojot lietotnes tērzēšanas funkciju

 • Runājot ar mūsu klientu apkalpošanas aģentiem un taksometru vadītājiem

 • Saziņas datums un laiks

 • Saziņas saturs

PERSONAS DATI, KURUS MĒS APSTRĀDĀJAM

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai mēs varētu sniegt jums mūsu transporta pakalpojumus

Mēs esam ceļā uz vienkāršāku un ērtāku pasažieru pārvietošanos, savienojot jūs ar mūsu piedāvātajiem vadītājiem. Tūlītējie ziņojumi caur Smile Taxi lietotni tiek apstrādāti, lai sniegtu pakalpojumus un klientu atbalstu, risinot iespējamus strīdus starp vadītājiem un pasažieriem, palielinot drošību un pilnveidojot mūsu produktus un pakalpojumus. Šie dati arī tiek izmantoti analītiskiem mērķiem, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu piedāvājumu.

Mēs strādājam, lai nodrošinātu lietotnes Smile Taxi optimālu darbību. Izmantojot kontaktinformāciju, mēs informējam pasažierus un vadītājus par jaunumiem, kas saistīti ar Smile Taxi lietotnes atjauninājumiem, lai jūs vienmēr varētu izbaudīt mūsu pakalpojumus. Papildus tam mēs apkopojam ierobežotus datus no jūsu izmantotās ierīces, lai nodrošinātu savienojumu ar mūsu interneta, mobilo un telefona pakalpojumiem, kā arī veiktu autentifikācijas un verifikācijas pārbaudes, aizsargājot jūsu kontu. Tādējādi mēs cenšamies nodrošināt jums drošu un efektīvu lietošanas pieredzi.

Mēs iegūstam maksājuma informāciju ar nolūku apstrādāt pasažiera maksājumu par taksometra pakalpojumu vadītāja vārdā.

Mēs apkopojam datus par brauciena statusiem, laiku un vadītāju vērtējumiem no pasažieru atsauksmēm, lai veicinātu lietotāju drošību, nodrošinātu atbilstību mūsu noteikumiem un nosacījumiem, un garantētu augsta līmeņa pakalpojumu sniegšanu ikvienam. Klientu atbalsta datu un sarakstes vākšana tiek veikta ar nolūku sniegt atsauksmes, izšķirt strīdus un risināt pakalpojumu kvalitātes jautājumus, nodrošinot mūsu pakalpojumu turpmāku uzlabošanu un pielāgošanu lietotāju vajadzībām.

Mēs izmantosim jūsu tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai sazinātos ar jums par dažādiem jautājumiem, piemēram, lai informētu jūs par brauciena beigām, nosūtītu brauciena apstiprinājuma kvīti un saņemšanas kvīti, kā arī lai informētu jūs par svarīgiem pakalpojumu atjauninājumiem.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Jebkādi pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek uzglabāti abilstoši Latvijas un Eiropas savienības fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem sertificētos datu centros (Amazon Web Services, Inc), kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Piekļuve šiem datiem ir atļauta tikai pilnvarotiem Grab Solutions SIA darbiniekiem un sadarbības partneriem, kuri var piekļūt datiem tikai ar nolūku atrisināt jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu izmantošanu, ietverot strīdus par transporta pakalpojumiem.

Privātuma politika

Smile Taxi ļauj jums saglabāt kontroli pār savu personisko informāciju. Ar mūsu lietotni jūs varat ērti pārvaldīt savus personas datus, skatot profilu un braucienu vēsturi. Mēs vēlamies, lai jūs justos droši un informēti par to, kā tiek izmantoti jūsu dati.

 

Sūtot pieprasījumu uz info@smile.taxi, jums ir tiesības lūgt savu personisko datu labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu.

Jūsu personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr jums būs aktīvs pasažiera konts. Ja jūsu konts tiks slēgts, personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, ja šie dati joprojām ir nepieciešami juridiskām saistībām, grāmatvedībai, strīdu izšķiršanai vai krāpšanas novēršanai. Mēs rūpējamies, lai jūsu dati tiktu apstrādāti saskaņā ar visiem attiecīgajiem tiesiskajiem standartiem un noteikumiem.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai un Eiropas savienības noteikumiem, finanšu dati par sniegtajiem transporta pakalpojumiem pasažieriem tiks glabāti trīs gadus, sākot no pēdējā brauciena datuma. Citi grāmatvedības nolūkos nepieciešamie dati tiks uzglabāti septiņus gadus pēc pēdējā brauciena.

Ja pastāv aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecisku darbību vai nepatiesas informācijas sniegšanu, šie dati tiks saglabāti līdz pat 10 gadiem.

Strīdīgu maksājumu gadījumā dati paliks saglabāti līdz prasības apmierināšanai vai šādu prasību derīguma termiņa beigām.

Braucienu vēstures dati un dati par transporta pakalpojumu izmantošanu tiks uzglabāti trīs gadus, pēc tam šie dati tiks padarīti anonīmi. Tas nodrošina gan jūsu drošību, gan atbilstību mūsu uzglabāšanas politikai.

Jebkuri strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek izskatīti un izšķirti ar klientu atbalsta dienesta starpniecību, nosūtot jautājumus uz info@smiletaxi.lv vai zvanot +371 27 231 333.

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

KĀ JŪS VARAT KONTROLĒT SAVU INFORMĀCIJU?

Saskāņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (konkrēti MK noteikumi Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”, Autopārvadājumu likumu, Likumu “Par nodokļiem un nodevām”) Grab Solutions SIA, reģistrācijas numurs 44103125349, adrese: Silmaļu iela 18-9A, Salaspils, LV-2021, Latvija, ir datu pārzinis, kurš noteic Smile Taxi lietotnes personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos lūdzam sazināties ar mums uz info@smiletaxi.lv

Šis paziņojums par personas datu aizsardzību dod ieskatu, kā mēs rūpējamies par jūsu personisko informāciju. Mēs izskaidrojam, kā mēs izmantojam datus, lai piedāvātu mūsu taksometru pakalpojumus, kā šie dati palīdz jūsu drošībai, kā arī kā jūs varat kontrolēt savu datu pārvaldību. Šajā paziņojumā jūs atradīsiet arī svarīgu informāciju par jūsu privātuma tiesībām un to, kā mūsu datu aizsardzības noteikumi nodrošina visu pušu aizsardzību.

bottom of page